FANDOM


Benedykt XV (1854 - 1922)Edytuj

Giacomo della Chiesa (21 listopada 1854 - 22 stycznia 1922), markiz. Urodził się w Pegli koło Genui w rodzinie patrycjuszowskiej. Doktorat prawa uzyskał na uniwersytecie w Genui w 1875 roku. Święcenia kapłańskie przyjął
Benedykt XV

Benedykt XV 258 papież

21 grudnia 1878. W tym samym roku uzyskał doktorat teologii, zaś w 1880 doktorat prawa kanonicznego w Gregorianum. Został zaangażowany w papieskiej służbie dyplomatycznej, gdzie zyskał sławę sprawnego dyplomaty. W 1901 został podsekretarzem stanu. Papież Pius X w 1907 mianował go arcybiskupem Bolonii, a 23 maja 1914 wyniósł do godności kardynalskiej. Po śmierci Piusa X konklawe zebrało się już w trakcie pierwszej wojny światowej. W dziesiątym skrutynium 3 września 1914 otrzymał 55 głosów na 60 wówczas oddanych. Jako papież przyjął imię Benedykta XV. Koronacja jego odbyła się w Kaplicy Sykstyńskiej. Pontyfikat Benedykta XV był uwarunkowany pierwszą wojną światową. Podejmował wiele inicjatyw pokojowych oraz starał się łagodzić skutki wojny. Od samego początku organizował pomoc dla ofiar wojny. W 1914 w Watykanie papież otworzył biuro opieki nad jeńcami oraz ośrodek informacyjny o jeńcach i zaginionych, który ułatwiał kontakt jeńców wojennych z ich rodzinami. Organizował pomoc sanitarną i żywnościową dla jeńców i ludności krajów objętych działaniami wojennymi.  W encyklice Ad bestissimi Apostolorum Principis cathedram ogłoszonej 1 listopada 1914 zwrócił się z apelem do
Kardynał

Giacomo della Chiesa jako kardynał

panujących o zachowanie pokoju. 1 sierpnia 1917 wydał notę pokojową skierowaną do walczących państw, w której wzywał do zawarcia pokoju bez zwycięzców i zwyciężonych. Apelował o uwzględnienie żądań narodów
GRUB PAPA

pomnik papieża Benedykta XV

bałkańskich i Ormian. Opowiadał się także za przyznaniem niepodległości Polsce. W odezwie do biskupów świata nawoływał do pomocy Polsce, a 21 listopada 1915 z jego inicjatywy przeprowadzona została na całym świecie kwesta na rzecz narodu polskiego. W 1915 nakazał odprawić w intencji pokoju w kościołach specjalne nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Po wojnie nawiązywał stosunki dyplomatyczne z wieloma państwami, stwarzając warunki do zawierania konkordatów. W listopadzie 1919 uchylił zasadę non expedit, która zabraniała katolikom włoskim działalności politycznej. Benedykt XV ogłosił przygotowany przez poprzednika papieża Piusa X Kodeks Prawa Kanonicznego i zniósł Kongregację Indeksu. Starał się o wznowienie katolickiej działalności misyjnej. Listem apostolskim Maximum illud z 1919 zapoczątkował nową erę w misjach katolickich. W 1915 powołał
BENEDICTO XV

papież Benedykt XV

Kongregację Seminariów i Uniwersytetów a w 1917 Kongregację Kościołów Wschodnich oraz Instytut Orientalistyczny w Rzymie. Założył katolicki uniwersytet Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mediolanie w 1921.W encyklice Humani generis redemptionem wydanej w 15 czerwca 1917 zawarł teologiczne podstawy
Papapa grub

grób papieża Benedykta XV

przepowiadania słowa Bożego w Kościele. 15 września 1920 ogłosił, z okazji 1500 rocznicy śmierci św. Hieronima, encyklikę Spiritus Paraclitus o inspiracji ksiąg biblijnych i ważności studium Pisma świętego. Wiernych zachęcał do czytania Biblii. Papież Benedykt XV wprowadził bullą Incrementum z 1919 prefację za zmarłych oraz przywilej odprawiania trzech mszy w Dzień Zaduszny. Benedykt XV zmarł na grypę 22 stycznia 1922 w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.