FANDOM


Cywilizacja - poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki np.: narody, wspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości. Za przejawy cywilizacji uznaje się:

  • zorganizowane życie miejskie
  • monumentalne obiekty sakralne
  • pismo
  • rozwinięty handel
  • jakiś rodzaj organizacji zajmowanego terytorium
    Pewnie słyszałeś/aś o cywilizacji egipskiej, rzymskiej oraz greckiej, dlatego będziesz miał/a porównanie do tego jak rozwijały się kultury w Afryce, Europie w zestawieniu z Ameryką Płd. Dlatego zachęcam do przeczytania artykułów na temat: Azteków oraz Majów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.