FANDOM


Dobrawa PrzemyślidkaEdytuj

Dobrawa, urodzona prawdopodobnie między 930 a 940 rokiem, była córką księcia czeskiego Bolesława
HP6M-HS03902xhcxh

Dobrawa żona Mieszka matka Bolesława,księżna Polski

I Srogiego (Okrutnego), siostrą jego następcy, Bolesława II, oraz późniejszego świętego, patrona Czech, Wacława. Niektóre źródła (kronika Tietmara) podają, że, zanim zdecydowała się przybyć do Mieszka, była już rozwódką (jej pierwszy mąż Gunter margrabia miśnieński, odesłał ją rodzinie) i miała syna Guncelina. Dobrawa (zwana także Dąbrówką) odmawiała poślubienia księcia polskiego, jeśli nie przyjmie on jedynej słusznej wiary i nie zapozna się z obyczajami chrześcijańskimi „...jeśli nie zrzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem...”, „...nie pierwej podzieli z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajomi się z obyczajem chrześcijańskim i prawami

kościelnymi, wyrzeknie się błędów pogaństwa i przejdzie na łono matki – Kościoła...”. Mieszko odesłał więc siedem swych pogańskich nałożnic i zdecydował się wypełnić warunki przyszłej żony.

HP6M-HS03902FHCXH

Jan Matejko szkic Dobrawy

W 965 roku Dobrawa przybyła do Mieszka. W 966 roku książę przyjął chrzest.

Wyobrażenia na temat jej wyglądu są różne. Sam Matejko malował ją jako piękną, młodą kobietę, tymczasem Kosmas pisał o niej, że w chwili jej przyjazdu do Polski była niezbyt urodziwa i podeszłego wieku (30 lat).

Sprzeczne są także opinie kronikarzy na temat jej samej. Wspomniany już Kosmas pisze: „... była nad miarę bezwstydna, kiedy poślubiła
HP6M-HS03902cgj

Bolesław I Srogi ojciec Dobrawy.

księcia polskiego będąc już kobietą podeszłego wieku, zdjęła ze swej głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co było wielkim głupstwem tej kobiety ...” . Natomiast Tietmar, którego opinia jest bardziej godna zaufania, podkreśla dobroć księżniczki, zauważa nawet, iż jej imię wywodzi się od wyrazu „dobra”. Jan Długosz ocenia Dobrawę jako „...dziewicę szlachetną i zacnych obyczajów”.

W małżeństwie z polskim księciem Dąbrówka doczekała się syna Bolesława I, późniejszego następcy Mieszka i pierwszego polskiego króla, oraz prawdopodobnie dwóch córek: Świętosławy Sygrydy (żony króla Szwecji Eryka, późniejszej królowej szwedzkiej, duńskiej i norweskiej, matki króla Danii i Anglii, Kanuta Wielkiego), oraz drugiej, nieznanej z imienia, o której istnienie spierają się historycy. Dobrawa zmarła w 977 roku i została pochowana w Gnieźnie. Po jej śmierci stosunki polsko-czeskie, o których dobry układ bardzo dbała za życia, znacznie się pogorszyły.

PotomstwoEdytuj

Dobrawa z Mieszkiem miała dwoje dzieći:

  • Bolesława Chrobrego (ur 967 - 1025 r. król Polski)
  • Sygryda Storrada (ur. między 960 –972, zm. po 1016 r. królowa Norwegi,Danii i Szwecjii)